Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, A0037H
Kursen ska ge studenten fördjupade kunskaper i vetenskapsteori och vetenskapsteoretiska traditioner samt olika datainsamlingsmetoder.

Målet för kursen är att studenten förvärvar ett kritiskt tänkande som förberedelse till forsknings- och utvecklingsarbete. Kursens innehåll är vetenskapsteori, forskningsprocessen, kvantitativa och kvalitativa forskningsteorier samt metoder för datainsamling och bearbetning.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Maria Prellwitz

Maria Prellwitz, Biträdande professor, Internationell samordnare

Organisation: Arbetsterapi, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-493861
Rum: S117 - Luleå»