Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Arbetsterapi: Examensarbete

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, A0038H
I kursen ska studenten fördjupa sina tidigare kunskaper om ämnet arbetsterapi genom att genomföra ett forskningsinriktat examensarbete.

Målet för kursen är en fördjupning i forskningsprocessens olika delar. I kurseningår även kritisk reflektion och värdering av vetenskapliga studier.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Maria Prellwitz

Maria Prellwitz, Biträdande professor, Internationell samordnare

Organisation: Arbetsterapi, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-493861
Rum: S117 - Luleå»