Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Säkra E-tjänster I 7,5 Högskolepoäng

Safe e-services I
Avancerad nivå, A7003N
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Informationsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng in något av ämnena systemvetenskap, datateknik eller ekonomi. Generell dispens för kunskaper i svenska, SvB. Goda kunskaper i engelska motsv EnB.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna kunna  

  • Tillämpa metoder inom Enterprise Architecture (EA) för design av tjänster
  • Utforma en tjänstearkitektur baserat på plattformsoberoende återanvändbara webbtjänster
  • Utföra en säkerhetsklassificering av informationssystem som underlag för design av tjänstebaserad säkerhetsarkitektur.


Kursinnehåll

Kursen behandlar Enterprise Architecture (EA) för att kartlägga förhållande mellan olika informationssystem och aktörer inom organisationen. En viktig aspekt i denna process är att säkerställa informationsintegritet vid design av säkra e-tjänster baserat på en tjänsteorienterad arkitektur där viktiga moment i denna process är processmodellering, arkitekturbeskrivning, informationsklassificering som grund för val av informationssäkerhetsåtgärder.


Genomförande
I kursen gör studenterna både ett antal enskilda övningar och gruppövningar fördelat på de övergripande momenten (teman) som ingår i kursen. Övningarna stöds av inledande föreläsningar som utgår från de bakomliggande teorierna och under lektionerna diskuteras lämpliga ansatser och de framtagna lösningarna. Undervisningen är på engelska. Under kursen kommunicerar distansstudenter med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. För campusstudenter kan handledning, projektmöten och examination ske på campus och/eller via distansverktyg. I denna kurs används Fronter för att lägga ut information, kursmaterial och uppgifter.

Examination

Tentamen 5hp examinerar teoretiska aspekter av målen
Obligatoriska inlämningsuppgifter i grupp 2,5hp examinerar praktisk tillämpning av målen

Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.


Övrigt
Tillgång till dator samt möjlighet eller behörighet att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 0,5 Mbps). Tillgång till headset med mikrofon samt webbkamera. Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat IES-Studieadministration, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Ann Hägerfors

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Rosen, Lublinsky, Smith, Balcer: Applied SOA : Service-Oriented Architecture and Design Strategies. Wiley & Sons 2008. ISBN: 9780470390818.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tentamen5.0U G VG
0002Obligatoriska inlämningsuppgifter2.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Bertil Carlsson 2011-10-07