Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Forskningsprojekt 7,5 Högskolepoäng

Research Project
Avancerad nivå, A7004A
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Arbetsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Arbetsvetenskap och ergonomi

Behörighet

Minst 180 akademiska poäng varav minst 15 poäng arbetsvetenskap. Tex A0011A. A7008A, A0013A, P0006A, P0053A, P0062A, S0016A, S0028A, S0051A eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenten ha förståelse för vad forskning är och hur forskningsprocessen är organiserad.

Kursinnehåll
Studenten skall tillsammans med forskare/lärare medverka i vid institutionen pågående forskningsprojekt. Forskningsprojekten kan vara av teoretisk och/eller tillämpad karaktär och ligga inom varierande områden, t.ex. organisationsutveckling, produktutveckling, förändringsprocesser, människa-dator-interaktion etc.

Genomförande
Undervisningen anpassas efter forskningsprojektets karaktär i samråd mellan student och forskare/lärare.

Examination
Skriftlig redovisning anpassad efter forskningsprojektet, t.ex. vetenskaplig artikel, forskningsrapport, forskningsskiss, forskningsansökan etc.

Övrigt
Handledare utses av utbildningsledare beroende på projektets art.

Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.


Examinator
Lena Abrahamsson

Övergångsbestämmelser
Kursen A7004A motsvarar kursen ARA112

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ejvegård Rolf. (2009) Vetenskaplig metod. Studentlitteratur, Lund.
Anpassas till aktuellt forskningsprojekt.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig redovisning7.5TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-01-12