Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Knowledge Management - Informationssäkerhet 7,5 Högskolepoäng

Knowledge Management - Information Security
Avancerad nivå, A7005N
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/Data- och systemvetenskap

Behörighet

Minst 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng in något av ämnena systemvetenskap, datateknik eller ekonomi. Generell dispens för kunskaper i svenska, SvB. Goda kunskaper i engelska motsv EnB.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna

  • förklara och analysera centrala begrepp inom området.
  • förklara och reflektera på betydelsen av knowledge management i en verksamhet samt hur kunskap skapas, sprids och används på bästa sätt verksamheten.
  • göra en kunskapsorienterat riskanalys i en organisation.
  • analysera och reflektera över hur en verksamhet kan skydda och säkra kunskap samt hur man delar kunskap i en samverkande (collaborative) miljö utan att sprida informationen på ett för organisationen skadligt sätt.
  • konceptualisera ett Security Awareness Program
 

Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom området samt definierar/beskriver begreppen kunskap och knowledge management. Därefter diskuteras hur kunskap skapas och om all kunskap som finns i en organisation kan tillvaratas och i så fall hur. Knowledge management aktualiserar förståelse för och styrning av processerna kring hur ny kunskap skapas, hur den sprids och används på bästa sätt inom organisationer. I kursen behandlas dessutom IT:s betydelse för Knowledge Management.

Ett säkerhetsperspektiv läggs på hur en verksamhet hanterar och försäkrar kunskap i en organisation. Information och kunskap är lättillgänglig i många datoriserade miljöer, kursen behandlar hur det är möjligt att dela kunskap på ett säkert sätt utan att användarna förlorar enkelheten i att dela kunskap.


Genomförande
Undervisningen är på engelska. Under kursen kommunicerar distansstudenter med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. För campusstudenter kan handledning, projektmöten och examination ske på campus och/eller via distansverktyg. Lärandet sker genom föreläsningar, samarbete mellan studenter, och learning diary, som blir dokumentationen om de individuella inlämningsuppgifterna.

Även studentens samarbetsförmåga med andra studenter kan övas under utförandet av gruppuppgifter.Examination
Individuella uppgifter och gruppuppgifter

Övrigt
Tillgång till dator samt möjlighet eller behörighet att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 0,5 Mbps). Tillgång till headset med mikrofon och webbkamera.

Examinator
Tero Päivärinta

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteraturen består av forskningsartiklar.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Individuella inlämningsuppgifter 13.5TG U G VG
0004Gruppinlämningsuppgifter 24.0TG U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2018-02-15