Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Riskbedömning och sanering av förorenad mark

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, A7006B
Kursen ger kunskap om miljörisker i samband med förorenade markområden. Du lär dig välja metoder för riskbedömning och sanering av förorenad mark samt planera och utföra praktiska uppgifter som t.ex. används i miljökonsulters arbete.

Som resultat av kursen ska studenten kunna planera provtagning av jord, beräkna föroreningars spridning i marken och förklara vilken betydelse jordegenskaper har för föroreningars påverkan på miljö och människors hälsa. Dessutom kommer studenten att skaffa sig en grundläggande förståelse för hur man värderar miljörisker i samband med förorenade markområden samt bekanta sig med karakteriseringsmetoder och efterbehandlingsåtgärder för förorenad jord.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Jurate Kumpiene

Jurate Kumpiene, Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493020