KURSPLAN

Säkerhet i infrastruktur 7,5 högskolepoäng

Critical Infrastructure Protection
Avancerad nivå, A7007E
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudansvarig utbildningsledare Jonny Johansson, Institutionen för system- och rymdteknik 2014-06-11

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-06-18

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Informationssäkerhet

Behörighet

Kursen förutssätter grundkunskaper systemvetenskap 60 ECTS: D0004N Database Systems I, D0005N Database Systems II, D0006N Object oriented Analysis and Design, D0007N Object oriented programming, D0019N Software Development with Java, D0020N Information Systems Development, I0005N IT-Design and Systems Thinking, D0006N Design of IT or equal courses.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Mål med kursen är att utveckla kunskap och ett förhållningssätt som bidrar till att förstå och applicera de grundläggande principerna för säkerhet i infrastrukturer. Efter kursen ska studenterna kunna:

1.       Utvärdera och reflektera över kontextuella krav för säkerhet av kritisk infrastruktur och utforska olika modeller  
          speciellt anpassade till kritiska system.

2.       Reflektera över vissa teoretiska och metodologiska tillvägagångssätt för skydd av kritisk infrastruktur.

3.       Analysera och designa säkra kritiska infrastrukturer i enlighet med säkerhetsmetoder.

4.       Leda och hantera riskprocesser och systemtillförlitlighet i kritiska infrastrukturer.


Kursinnehåll

Kritisk infrastruktur innebär att datorer, datorsystem, och/eller nätverk vare sig fysiska eller virtuella och/eller datorprogram eller trafikdata är så viktiga för ett land att förstörelse av eller ingrepp i sådana system skulle ha en försvagande effekt på nationell eller ekonomisk säkerhet. De system och nätverk som utgör samhällets infrastruktur är starkt sammankopplade och beroende av varandra att ett avbrott för att bara ett av dessa system kan vara katastrofala.

Den störning eller förlust av kritisk infrastruktur kan leda till allvarliga konsekvenser för olika organisationer och i de mest olyckliga fall förlust av kritisk information. Därför är säkerheten, tillförlitligheten i infrastruktur avgörande för samhället som helhet. Kursen ger en allmän översikt över olika aspekter av skydd av kritisk infrastruktur för att göra det möjligt för studenterna att förstå de grundläggande principerna för detta område. Kursen är utformad för att ge teoretiskaunderbyggnad samt praktisk kunskap inom olika kritiska infrastrukturer.


Genomförande

Under kursen kommer studenterna arbeta med individuella uppgifter. Föreläsningar och kursmaterial kommer att täcka grundläggande begrepp, teorier, metoder, betydelse, funktion och omfattning av skydd av kritisk infrastruktur.

Undervisningen är på engelska. Under kursen kommunicerar distansstudenter med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. För campusstudenter sker handledning, projektmöten och examination på campus och/eller via distansverktyg.


Examination

Individuella och gruppuppgifter, 6 hp (U, G, or VG)
Tentamen, 1.5 hp (U, G, or VG)

För att en student ska kunna få betyget VG på hela kursen måste betyget VG uppnås i de enskilda uppgifterna, gruppuppgifterna och i den skriftliga tentamen.
För att få betyget G på hela kursen måste betyget G uppnås i de enskilda uppgifterna, gruppuppgifterna samt i den skriftliga tentamen.

Övrigt

Tillgång till dator samt möjlighet eller behörighet att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 0,5 Mbps) Tillgång till headset med mikrofon och webbkamera.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter A0002N som i sin tur ersatte IED418

Examinator
Ali Ismail Awad

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
• Title: Industrial Network Security: Securing Critical Infrastructure Networks for Smart Grid, SCADA, and Other Industrial Control Systems
• Authors: Eric D. Knapp and Joel Langill
• Paperback: 480 pages
• Publisher: Syngress Media, U.S.; 2nd Revised edition (17 Dec 2014)
• ISBN-10: 0124201148
• ISBN-13: 978-0124201149

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0005Individuella och gruppuppgifterU G VG *6.00ObligatoriskV19
0007TentamenU G VG *1.50ObligatoriskV20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.