Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projekt i Avfallsteknik, fördjupning 15 Högskolepoäng

Senior design projekt in Waste Science, advanced
Avancerad nivå, A7008B
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Miljöteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Miljövård och miljöskydd

Behörighet

Avgörs av examinator.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

 Efter kursen ska studenten

- ha fördjupade kunskaper inom avfallsteknik

- kunna göra ett relevant urval av litteratur, genomföra litteraturstudie och dra slutsatser

- kunna planera, genomföra och utvärdera experimentellt arbete

- självständigt kunna planera, genomföra och presentera ett projektarbete


Kursinnehåll

Fördjupning inom Avfallsteknik genom litteraturstudie, experimentellt arbete, utvärdering av resultat, redovisning.


Genomförande

rojektplanering, experimentellt arbete i lab och/eller fält. Självständigt arbete. Muntlig och skriftlig redovisning.


Examination

Muntlig och skriftlig redovisning.


Examinator
Jurate Kumpiene

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1
Solid Waste Technology and Management (2010), Thomas Christensen (Editor), 1024 pages, Förlag: Wiley, ISBN: 978-1-4051-7517-3 (e-bok)
A. Lagerkvist (Ed.) (2003) Landfill Technology. Div. of Waste Science and Technology, LTU.
Kompletterande material, i huvudsak vetenskapliga artiklar.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Godkänd muntlig och skriftlig redovisning15.0U G#

Kursplanen fastställd
av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2011-02-08

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2016-01-22