Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Examensarbete i teknisk design, produktionsdesign, civilingenjör

30 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, A7009A
I examensarbetet ska du öva, utveckla och visa dina färdigheter i att tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade produktionsrelaterade problem med relevans för en yrkesverksamhet som civilingenjör i Teknisk design

. Examensarbetet ska visa att du självständigt kan utveckla och utforma produktion, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Lena Abrahamsson

Lena Abrahamsson, Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492107
Rum: A154 - Luleå»
Magnus Stenberg

Magnus Stenberg, Universitetsadjunkt

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492062
Rum: A148 - Luleå»
Åsa Wikberg-Nilsson

Åsa Wikberg-Nilsson, Biträdande professor

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491342