KURSPLAN

IS-projekt 15 högskolepoäng

IS-project
Avancerad nivå, A7009E
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2017-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Informationsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Minst 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng in något av ämnena systemvetenskap, datateknik eller ekonomi. Generell dispens för kunskaper i svenska. Goda kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/B.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten arbetar självständigt eller i par med att (1) praktisera projektledning och (2) kritiskt reflektera projektprocessen i relation till state-of-the art inom projektledningslitteraturen.

Efter kursen ska studenten kunna:

 1. Självständigt välja organisation och därigenom ta eget initiativ, argumentera för sin sak och sälja sig själv. 
 2. Analysera organisationens rådande nuläge och de problem/intressen som ska tillgodoses. 
 3. Designa ett projekt, kommunicera, samarbeta, ta ansvar för och utveckla organisationens nuläge till ett nytt och bättre läge (lösning) genom projektet.
 4. Utvärdera stegvis en av flera lämpliga lösningar och argumentera för denna lösning. 
 5. Reflektera fortlöpande under projektets planering, ledning och delrapportera projektets progress. 
 6.  Reflektera och presentera resultat från projektet i både muntligt och skriftligt format till olika intressenter.
 7. Kommunicera och reflektera över processen muntligt och skriftligt för olika intressenter. 
 8. Reflektera efter projektets avslut (lärdomar) och kritiskt granska och bedöma hur processen fungerat och måluppfyllelsen mot det uppsatta målet. 
 9. Följa och reflektera över en projektstyrningsmodell på ett systematiskt och metodiskt sätt.
 10. Reflektera över jämställdhet från organisatoriskt och projektperspektiv.
 11. Tillämpa, förstå och kritisk bedöma olika projektledningsmetodologier.

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i teman enligt följande plan.

 • Projektledning, roller, ledning, ekonomi, kontrakt/uppdrag
 • Projektprocesser - Modeller och metoder för utredning och projektarbete
 • Projektadministration, dokumentation
 • Rapportskrivning
 • Reflektion över forskningsfronten inom projektledning utifrån givna områden

Genomförande

I kursen bildar studenter grupper för att diskutera enskilda projektprogresser samt olika ämnesområden inom projektledningslitteraturen. Det är viktigt att studenten innan kursstart har tagit kontakt med en organisation/företag där projektet kan genomföras. Studenten kommer att kartlägga nuläget och formulera ett uppdrag. Uppdragsbeskrivningen fastställs med resp. handledare. Vid bestämda tider ska studenten beskriva hur långt man kommit och vilka problem som uppstått. Ett jämställdhetsperspektiv kommer att inkluderas i kursen. Man redovisar slutresultatet och de kan ske på olika sätt men inför handledarna och vanliga användare. Efter projektets avslut ska man undersöka sitt projekts trovärdighet. Studenten kommer att kritisk reflektera över olika projektstyrningsmodeller i relation till det egna projektet samt frågeställningar kopplat till forskningsfronten inom projektledning.

Under kursen kommunicerar distansstudenter med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. För campusstudenter kan handledning och projektmöten ske på campus och/eller via distansverktyg.


Examination

1-9: Projektarbete, Reflektionsuppgifter med företag (10 hp) 
6-8: Muntligt och skriftligt reflekterande uppgifter (5 hp)

Betyg ges enl två skalor (U, G,VG)

Övrigt

För att kunna delta i nätbaserade lektioner behöver du ha tillgång till dator med headset, webbkamera och bredbandsuppkoppling (minst 1 Mbit/s). Du behöver ha möjlighet (behörighet) att få program installerade på din dator.


Examinator
Johan Lugnet

Övergångsbestämmelser
Kursen A7009E motsvarar kursen A7004N

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Vetenskapliga artiklar (lista ges vid kursstart)
Referenslitteratur
Cohn, M. (2009). Succeeding with Agile. Addison-Wesley Educational Publishers Inc ISBN: 9780321579362 (eller liknande)

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001PresentationU G VG *5.00ObligatoriskV18
0002ProjektU G VG *10.00ObligatoriskV18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.