KURSPLAN

Ergonomi 2 7,5 högskolepoäng

Ergonomics 2
Avancerad nivå, A7013A
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Arbetsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Arbetsvetenskap och ergonomi

Behörighet

Minst 60 hp universitetsstudier, i dessa poäng skall kurserna A0015A Ergonomi 1 och P0067A Människa-Maskin-Interaktion eller motsvarande ingå.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Det övergripande syftet med kursen är att:
  • Studenten ska ha kunskaper om människans belastningsergonomi och arbetsfysiologi och att kunna göra analys och implementering av ergonomiska metoder vid design av produkter och arbetsmiljö.
  • Studenten ska ha kunskap om psykosociala faktorer och dess betydelse för arbetsmiljön.
  • Studenten ska visa kunskap om belastningsergonomi
  • Studenten ska visa kunskap om Human factors
  • Studenten ska visa kunskap om arbetslivsfysiologi
  • Studenten ska demonstrera kompetens i utvärdering, analys och implementering av ergonomiska metoder
  • Studenten ska demonstrera kompetens i att designa arbete, arbetsplatser, utrustning, produkter, system och processer baserat på ergonomiska aspekter

Kursinnehåll
Ergonomi är ett multidisciplinärt område med fokus på att utveckla kunskap om människans förmågor och förutsättningar. Kursen Ergonomi 2 omfattar fördjupad kunskap om ergonomiska bedömningar och analyser för tillämpning vid utveckling och utformning. Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om att utforma och utveckla arbeten, arbetsplatser, utrustning, produkter och processer med människans ergonomiska behov och förutsättningar i fokus.

Genomförande
Kursen omfattar teori inom grundläggande och fördjupande ergonomi med fokus på belastningsergonomi och human factors. Teori varvas med praktiska moment i ett projektarbete som inledningsvis genomförs i grupp och sedan avslutas individuellt. Projekten har ett stort fokus på användarcentrerad design och metodologi bygger på brukarmedverkan (här participatory ergonomics). Teori och praktik kommer att beröra arbetsplats-, organisations- och produktdesign med ett hållbarhetsperspektiv där ett ergonomiskt hänsynstagande för människans behov och förutsättningar är utgångspunkten.

Examination
Kursen examineras genom ett tvådelat projektarbete där den ena delen genomförs i grupp och den andra delen genomförs individuellt. Båda delar ska redovisas både skriftligt och muntligt. Kursen examineras också genom en individuell reflekterande uppgift över projektarbetet och det egna lärandet i kursen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS-utbildningsadministration, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Therese Öhrling

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bohgard,M et.al (2015) Arbete och teknik på människans villkor, Prevent 2008
https://www.prevent.se/onhumanterms/

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004Projektarbete i gruppU G#3.00ObligatoriskH19
0005Projektarbete individuelltG U 3 4 53.50ObligatoriskH19
0006Individuell reflektionG U 3 4 51.00ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.