Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Arbetsterapi: Digitala utmaningar och möjligheter i hälso- och sjukvård

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, A7025H
Digitaliseringen i hälso – sjukvården går idag mycket snabbt vilket medför omställningar för såväl hälso-sjukvårdspersonal , patienter som för samhällsmedborgarna.

Efter avslutad kurs ska Du kunna:

Förklara, värdera och diskutera möjligheter, utmaningar och risker som digitaliseringen innebär för aktivitet, delaktighet och hälsa på individ- och gruppnivå med beaktande av ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Analysera och diskutera digitaliseringens följder i relation till hur tillgängliga resurser nyttjas på ett ekonomiskt-, socialt- och ekologiskt hållbart sätt i samhället och för befolkningens hälsa.

Diskutera hur professionsutövning och verksamhet inom hälso- och sjukvård kan utvecklas i relation till den digitala transformeringen samt argumentera för hur digitaliseringens potential kan tillvaratas. 

Anmälan

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.