Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Arbetsterapi: Digitala utmaningar och möjligheter i hälso- och sjukvård

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, A7025H
Digitaliseringen i hälso – sjukvården går idag mycket snabbt vilket medför omställningar för såväl hälso-sjukvårdspersonal , patienter som för samhällsmedborgarna.

Efter avslutad kurs ska Du kunna:

Förklara, värdera och diskutera möjligheter, utmaningar och risker som digitaliseringen innebär för aktivitet, delaktighet och hälsa på individ- och gruppnivå med beaktande av ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Analysera och diskutera digitaliseringens följder i relation till hur tillgängliga resurser nyttjas på ett ekonomiskt-, socialt- och ekologiskt hållbart sätt i samhället och för befolkningens hälsa.

Diskutera hur professionsutövning och verksamhet inom hälso- och sjukvård kan utvecklas i relation till den digitala transformeringen samt argumentera för hur digitaliseringens potential kan tillvaratas. 

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Maria Larsson-Lund

Maria Larsson-Lund, Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493833