KURSPLAN

Hållfasthetslära 3 Högskolepoäng

Strength of Materials
Grundnivå, B0001T
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Vår 2013 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Inst TVM Mats Näsström 2012-04-03

Reviderad
av Inst TVM Mats Näsström 2012-04-03

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Hållfasthetslära
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivåMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Göra enklare överslagsberäkningar av spänningar i olika belastningsfall

·     Välja säkerhetsfaktor för belastade konstruktioner

·     Kunna beräkna spänningar och deformationer tillämpat på exempel från metall- och anläggningsindustrin


Kursinnehåll

Kursen behandlar drag-, tryck- och skjuvspänningar, vridning och böjning, knäckning, utmattning, kälverkan samt sammansatt hållfasthet.


Genomförande

Föreläsningar och övningar.Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut. I den slutliga skriftliga tentamen tillgodoräknas resultat som gjorts på tre duggor under kursen.


Övrigt
Kursen motsvarar MP1038.

Examinator
Hans-Åke Häggblad

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lönnelid, Sture & Norberg, Rune. (2006) Formelsamling för Teknologi och Konstruktion M.. 5 uppl. Stiftelsen Kompendieutgivningen. (46 s).

Lönnelid-Norberg. (2009) Grundläggande hållfasthetslära. 4 uppl. Stockholm: Stiftelsen Kompendieutgivningen. (115 s). ISBN 91-7582-168-0

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tentamen3.0G U 3 4 5