Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Konstruktionsteknik 7,5 Högskolepoäng

Structural engineering
Grundnivå, B0002B
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Konstruktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik för civilingenjörer och grundläggande fysik, dubbelintegraler, vektorer, differentialekvationer, jämvikt


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Målet är att du ska lära dig räkna på hållfasthet i olika sammanhang.
Följande skall du kunna tillämpa/beräkna:
• Snittkraftsfördelningen i statiskt bestämda balkar
• Spänningstillståndet i balkar
• Balkars deformationer
• Spänningarnas variation i olika riktningar
• Vinkeländringsmetod
Följande begrepp skall du kunna:
• Fackverk
Följande begrepp skall du förstå:
• Eulerknäckning
Följande begrepp skall du känna till:
• Brotthypoteser
• Plasticitet
• Dimensionering

Kursinnehåll
Hållfasthetslärans grunder: Spänningar och töjningar, deras samband och transformationer.
Stänger: Beräkning av spänningar, töjningar och deformationer.
Balkar: Beräkning av moment, tvärkrafter, deformationer och spänningar av böjning. Inledande beräkning av deformationer och stabilitet
Grunderna i dimensionering

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar, duggor och laborationer. Deltagande i laborationer är obligatoriskt.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade betyg (U,3,4,5).
Genomförda laborationer och godkända laborationsrapporter

Övrigt
Kursen ges på grundläggande nivå och ingår i kärnkurspaketet för civilingenjör Arkitektur och civilingenjör Väg- och Vatten.

Övergångsbestämmelser
Denna kurs ersätter de tidigare kurserna ABB017 och ABK117

Examinator
Ulf Ohlsson

Övergångsbestämmelser
Kursen B0002B motsvarar kursen ABB025

Litteratur. Gäller från Höst 2008 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendier från LTU
Introduktion till strukturmekaniken, Susanne Heyden, Ola Dahlblom, Anders Olsson och Göran Sandberg, Studentlitteratur

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.0G U 3 4 5
0002Laboration1.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-08-17