KURSPLAN

Fysik för bergsskoletekniker 4,5 Högskolepoäng

Physics for Technicians
Grundnivå, B0003T
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Höst 2012 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Inst TVM Mats Näsström 2012-04-03

Reviderad
av Inst TVM Mats Näsström 2012-04-03

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivåMål/Förväntat studieresultat

Kursen ska ge grundläggande kunskap inom fysik som kan behövas för ett arbete som Bergsskoletekniker.

Studenten ska efter avslutad kurs kunna

  • föra resonemang och genomföra enkla beräkningar kring fysikaliska storheter och begrepp såsom hastighet, krafter och energi
  • beskriva och analysera några vardagliga företeelser och skeenden såsom enkla rörelser, kraftsituationer och belastningar, energiomvandlingar och optiska fenomen med hjälp av fysikaliska begrepp och modeller
  • delta i planering och genomförande av enkla experimentella undersökningar samt muntligt och skriftligt redovisa och tolka resultaten

För att kunna göra detta behöver studenten efter avslutat kurs ha

  • översiktlig kunskap om universums struktur och materiens uppbyggnad i mindre beståndsdelar samt de fundamentala krafter som binder samman planetsystem, atomer och atomkärnor
  • kunskap om krafter och kraftmoment samt kunna utnyttja dessa begrepp för att beskriva jämviktstillstånd och linjär rörelse
  • kunskap om ljuset, dess reflektion och brytning samt några tillämpningar inom detta område
  • kunskap om elektriska fält, elektrisk spänning och ström samt elektrisk energi och effekt
  • kunskap om värme, temperatur och tryck
  • kännedom om energiprincipen och energiomvandlingar, känna till innebörden i begreppet energikvalitet samt kunna använda kunskaperna om energi för att diskutera energifrågor i samhället
  • kännedom om några skeenden från fysikens historiska utveckling och dess konsekvenser för samhället.

Kursinnehåll

Mätvärdesbehandling, Likformig och accelererad linjär rörelse, Ljusets reflexion och brytning, Optisk avbildning, Kraft och tryck, Jämvikt, Kraft och rörelse, Arbete, Energi och effekt, Termodynamik, Elektriska fält, Kraftverkan mellan laddade partiklar, Elektriska likströmskretsar.


Genomförande

Lektioner och laborationer.


Examination

Skriftliga prov och godkända laborationer


Övrigt

Kan ej ingå i ingenjörshögskoleexamen.

Kursen motsvarar FY1004.


Examinator
Nils Almqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
• Bergström, Johansson, Nilsson, Alphonce, Gunnvald. (2004) Heureka! : fysik för gymnasieskolan. Kurs A. 1 uppl. Stockholm, Natur och Kultur. (348 s). ISBN 978-91-27-56721-4

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftliga prov och godkända laorationer4.5G U 3 4 5