KURSPLAN

Bearbetningsteknik I 7,5 Högskolepoäng

Metalforming I
Grundnivå, B0004T
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Inst TVM Mats Näsström 2012-04-03

Reviderad
av HUL Mats Näsström 2018-11-07

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Maskinteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Redogöra och förstå metallers beteende vid plastisk deformation, med tanke på både materialbundna och processbundna parametrar
  • Redogöra för skillnader vid varm- resp. kallbearbetning, främst med inriktning på valsning
  • Skilja på materialbeteende vid hel- resp. delplastiska bearbetningsmetoder
  • Ha förståelse för processernas svårigheter och möjligheter med avseende på materialegenskaper
  • Redogöra för grundläggande begrepp och definitioner vid spånskärande bearbetning
  • Känna till verktygsmaterialens inverkan och slitage vid skärande processer
  • Utföra beräkningar för ekonomiskt utfall vid skärande bearbetning

Kursinnehåll

Grunderna för plastik bearbetning. Plasticitetens och deformationsmotståndets beroende av spänningstillstånd, kristallstruktur, temperatur, deformationshastighet och deformationsgrad. Inverkan av deformationsgeometri och friktion. Kall- och varmbearbetning. Valsningens grundbegrepp: Breddning, gripning, valsutböjning, bombering, toleranser, tjockleksmätning, ytutseende och deformationshårdnande.

Grundläggande teorier för spånskärande bearbetning med tyngdpunkt på svarvning och fräsning. Skärdata, verktygsmaterial och skärvätskors inverkan på skärprocesserna. Slitagemekanismer vid skärande bearbetning.


Genomförande

Föreläsningar, räkneövningar, laborationer och studiebesök.


Examination

Skriftlig tentamen, övningsuppgifter och laboration.Övrigt

Kusen ingår i Teknikerutbildningen 120 hp och Högskoleingenjörsutbildningen 180 hp.
Kursen motsvarar MP1010.Examinator
Esa Vuorinen

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Hågeryd, Lennart, Björklund, Stefan, Lenner, Matz. (2018) Modern produktionsteknik. D. 1. 3 uppl. Stockholm : Liber. (496 s). ISBN 978-91-47-11343-9
Anmärkning/Note: annan utgåva: Modern produktionsteknik ; D. 2 . 2002 , ISBN 91-634-0065-0

Kompendier. Bearbetningsteknik och valsningsteknik. Tillhandahålls av Bergsskolan i Filipstad.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tentamen5.0TG G U 3 4 5
0002Övningsuppgifter1.5TG U G#
0003Laboration1.0TG U G#