Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Organisk kemi och biokemi

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, B0007K
Den här kursen är en grundkurs i organisk kemi och biokemi som ska förmedla en integrerad förståelse av organiska föreningar och hur de utgör grunden för cellens molekylära uppbyggnad och funktion. Kursen belyser också hur några vanliga organiska föreningar används kommersiellt i form av plaster eller inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Ge grundläggande kunskaper i organisk kemi och biokemi för att underlätta avancerade studier i bioprocessteknik samt industriell kemi- och miljöteknik

Efter kursen förväntas studenterna kunna

§         Beskriva organisk föreningars struktur och nomenklatur

§         Förklara sambandet mellan struktur och egenskaper för vissa naturliga och syntetiska polymerer

§         Redogöra hur några kommersiellt viktiga organiska föreningar framställs inom industrin samt deras egenskaper/funktionalitet.

§         Beskriva de biokemiska reaktioner som sker i levande organismer för att de ska kunna omsätta energi och syntetisera makromolekyler

§         Beskriva hur biotekniska processer kan nyttjas praktiskt i samhället

Genomföra, utvärdera och redovisa experimentellt arbete

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Leonidas Matsakas

Leonidas Matsakas, Biträdande professor

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493043