KURSPLAN

Tillverkningsteknik 6,5 Högskolepoäng

Manufacturing Technology
Grundnivå, B0007T
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Vår 2013 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Inst TVM Mats Näsström 2012-04-03

Reviderad
av Inst TVM Mats Näsström 2012-04-03

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Maskinteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

MP1009 Materialprovning I, förstörande 3 hpMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • Ha grundläggande förståelse för olika tillverkningsmetoder vid framställning av detaljer i metalliska material;
  • kunna redogöra för val av tillverkningsmetod avseende på gjutning, plastisk bearbetning och styckskärande bearbetning;
  • kunna redogöra för fördelarna med sprutning;
  • Kunna redogöra för plastisk formning och styckskärande bearbetning av plåtdetaljer;
  • kunna redogöra för produktionsenheter och tillverkningsmetoder

Kursinnehåll

Grundläggande teorier för plastisk bearbetning främst med inriktning mot sprutning (extrusion). Sprutpressens uppbyggnad och olika delar. Matrisen (formningsverket) utseende och olika smörjmedel vid kall- resp. varmsprutning.

Grundläggande teori om styckskärande bearbetning och formning av plåt.
Översikt över olika gjutmetoder för gjutgodsframställning. Modell- och formframställning. Gjutmetallens egenskaper under smältning, gjutning och stelning. Stelningsförloppet vid olika gjutmetoder. Grunder för utformning och dimensionering av ingjut och matare. Konstruktionsanvisningar för gjutgods. Gjutna materials egenskaper. Gjuteriets uppbyggnad och miljöaspekter.


Genomförande

Föreläsningar och beräkningsövningar.


Examination
Skriftlig tentamen och godkända övningsuppgifter.

Övrigt

Antalet tillfällen som en stude nt får tentera för att få godkänt resultat är begränsat till fem. Kursen ingår i Teknikerutbildningen 120 hp och Högskoleingenjörsutbildningen 180p.Examinator
Lennart Wallström

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fredriksson, Hasse. (1986) Metallers gjutning. Stockholm: (KTH Institutionen för metallers gjutning).
Formningshandboken. Utgåva 2, 1998
Kompendier: Sprutning.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tentamen5.0G U 3 4 5
0002Övningsuppgifter1.5U G#