Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Materiallära II mekaniska egenskaper 7,5 Högskolepoäng

Material Science II mechanical properties
Grundnivå, B0015T
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen B0014T Materiallära I


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

·         Ha kännedom om hur de vanligaste värmebehandlingarna påverkar stålets mikrostruktur
·         Känna till de faser och strukturbeståndsdelar som förekommer i kolstål, låglegerade och höglegerade stål
·         Kunna redogöra för hur stålets mekaniska egenskaper beror av dess mikrostruktur
·         Ha kännedom om hur dragprovning, slagprovning och hårdhetsmätning utförs och utvärderas
·         Ha grundläggande kunskaper om hur mekanisk provning utförs på ett statistiskt säkert sätt
·         Kunna utföra traditionell brottanalys med hjälp av ljusmikroskopi och svepelektronmikroskopi


Kursinnehåll

Kursen behandlar värmebehandling av stål med fokus på mjukglödning, härdning och anlöpning. De mikrostrukturer som uppkommer vid nämnda värmebehandlingar, så som anlöpt martensit, bainit och restaustenit avhandlas på så sätt att studenten får en förståelse för hur mikrostrukturen ger stålet dess mekaniska egenskaper. Vidare ger kursen kännedom om hur dragprovning, slagprovning och hårdhetsmätning genomförs på ett statistiskt säkert sätt, och hur respektive utvärdering utförs. Även begränsningarna med respektive metod kommer att tas upp. Traditionell brottanalys kommer att genomföras inom ramen för kursen.


Genomförande

Föreläsningar, övningar, laborationer och studiebesök.


Examination

Skriftlig tentamen och laborationer.


Examinator
Esa Vuorinen

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1
E. Troell et al. Stål och Värmebehandling, ISBN 978-91-86401-17-7
L. Bohlin (2011) Materialprovning, Kompendium.
L. Bohlin (2009) Metallers plastiska egenskaper, Kompendium.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen5.5G U 3 4 5
0002Laborationer2.0U G#

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2016-02-15

Reviderad
av HUL Mats Näsström 2017-01-17