Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Skärande bearbetning 7,5 Högskolepoäng

Machining
Grundnivå, B0016T
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Höst 2019 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen B0014T Materiallära I


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • Kunna redogöra för grundläggande skärtekniska begrepp.
  • Kunna analysera och beskriva skäreggens belastningsförhållande avseende mekanisk, termisk och tribologisk belastning.
  • Ha förståelse för och kunna göra enklare beräkningar som beskriver samspelet mellan belastningsförhållande, skärsort och verktygsgeometri.
  • Kunna utforma skärtekniska prov för specifika ändamål som t.ex. bedömning av slitstyrka, plastisk deformation och brottbeteende hos skärverktyg eller bedöma ett arbetsmaterials skärbarhet i en eller flera applikationer.
  • Allmänt kunna analysera en skärprocess och anvisa utvecklingsvägar för skärverktyg och arbetsmaterial som möjliggör ökad kvalité eller sänkta bearbetningskostnader.
  • Ha kunskap om det mätprinciper som finns för mätning av bl.a. statiska och dynamiska skärkrafter samt verktygsrörelser.
  • Ha kunskap om dagens forskningsfrågor inom området skärande bearbetning.
  • Kunna knyta skärteknisk teori till respektive tillämpningsområden som exempelvis, svarvning, fräsning, borrning och sågning.

Kursinnehåll

Kursen behandlar teorier och modeller för utveckling och optimering av skärtekniska system. Kursen ger relevanta kunskaper som kan tillämpas inom hela tillverkningsindustrin, där speciellt skärande bearbetning utgör en central förädlingsmetod. I kursen ingår följande moment: Produktionsanalys och produktionsutveckling av skärtekniska system baserat på ekonomiska nyckeltal. Grundläggande skärtekniska begrepp. Mekanisk analys och modellering, skärmotstånd, belastningsfunktioner, variationstal. Skärkraftsmätning och utveckling av skärkraftsgivare. Termisk analys och modellering av skärprocessen. Spänningsanalys av skärverktyg. Tribologisk analys av kontaktytor och ytkontaktförhållanden i skärprocessen. Archards modifierade förslitningsekvation. Spånbildningsmekanik. Materialtekniskt relaterad processdynamik, segmentbildning och störtal. Vibrationer och instabilitet samt processdämpning Mikrogeometrier, dynamik och modlåsning av verktygsrörelser. Verktygsegenskaper för olika applikationsområden.


Genomförande

Föreläsningar, övningar, laborationer och studiebesök.


Examination

Skriftlig tentamen och laborationer.


Examinator
Esa Vuorinen

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ståhl J-E, De Vos P, Metal cutting – Theories in practice, SECO TOOLS, Lund – Fagersta 2014.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen5.5G U 3 4 5
0002Laborationer2.0U G#

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2016-02-15

Reviderad
av HUL Mats Näsström 2017-01-17