Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektarbete, skärande bearbetning 7,5 Högskolepoäng

Project Work, Machining
Grundnivå, B0017T
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Vår 2018 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen B0016T Skärande bearbetning


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursen är projektbaserad och därmed till stora delar företagsförlagd. Kursen syftar till att ge studenten en inblick i de skärtekniska frågeställningar om materials skärbarhet, skärmaterialens egenskaper och/eller skärteknikers möjligheter och begränsningar som förekommer inom industrin. De grundläggande kunskaperna från kursen B0016T Skärande bearbetning fördjupas genom ett kort, väldefinierat projektarbete vid något företag. Handledare finns dels på företagen och dels finns en handledare periodvis på Bergsskolan. Studenterna ska kunna jobba självständigt i projektform och praktisera de kunskaper som förvärvats i kursen B0016T Skärande bearbetning. Projektarbetet kommer därtill att öva studentens rapportskrivningsförmåga.


Kursinnehåll

Kursen genomförs med SECO TOOLs som huvudpartner, men flera andra lokala stål- och verkstadsföretag ingår i samarbetet. Projektarbetet genomförs i grupper om två max tre studenter och varje projekt blir unikt i sin utformning. Varje projekt bestäms i samråd mellan företaget, läraren och examinatorn.


Genomförande
Företagsförlagt projektarbete.

Examination
Skriftlig rapport.

Examinator
Esa Vuorinen

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1
Ståhl J-E, De Vos P, Metal cutting – Theories in practice, SECO TOOLS, Lund – Fagersta 2014.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig rapport7.5G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2016-02-15

Reviderad
av HUL Mats Näsström 2017-01-17