Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Karakterisering av kommersiella stål 7,5 Högskolepoäng

Characterization of Commercial Steels
Grundnivå, B0018T
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen B0015T Materiallära II mekaniska egenskaper


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

·         Ha kännedom om de viktigaste karakteriseringsmetoderna i stålindustrin med avseende på stålets mikrostruktur
·         Kunna redogöra för begreppen spektrografi och diffraktion.
·         Kunna utföra lämplig provpreparering inför såväl ljusmikroskopi som elektronmikroskopi
·         Praktiskt ha utfört ljusmikroskopi, svepelektronmikroskopi, röntgendiffraktion samt transmissionselektronmikroskopi
·         Ha god kännedom om olika metoder att bestämma kemisk analys samt praktiskt ha utfört energidispersiv spektrografi på segrade stålprover
·         Göra kvalificerade val av karakteriseringsmetod baserat på frågeställning och stålets förutsättningar


Kursinnehåll

Kursen behandlar de vanligaste karakteriseringsmetoderna i stålindustrin, så som olika typer av spektrografi för kemisk analys, olika typer av mikroskopi samt röntgendiffraktion. Utmaningen med att utföra statistiskt säkra undersökningar på kommersiella stål är bland annat stålets inhomogenitet och inneboende komplexitet. Ofta måste flera olika metoder användas tillsammans för att tillfredställande resultat ska nås. Studenten kommer att i praktiska moment ställas inför några sådana komplexa fall. Följande metoder kommer att behandlas: EDS/WDS, SEM, TEM, Röntgendiffraktion, LOM och optisk spektrografi.


Genomförande

Föreläsningar, övningar, laborationer och studiebesök.


Examination

Skriftig tentamen och laborationer.


Examinator
Esa Vuorinen

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Brandon, D. and Kaplan, W.D. (2008). Microstructural Characterization of Materials, 2nd ed. Chichester, Wiley

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen5.5G U 3 4 5
0002Laborationer2.0U G#

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2016-02-15

Reviderad
av HUL Mats Näsström 2017-01-17