Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

15 Högskolepoäng, Grundnivå, B0019P
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 högskolepoäng är en kurs som vänder sig till dig som har en förskollärarexamen och undervisar som förskollärare i förskoleklass.

Syftet med kursen är att du som förskollärare ska stärka din kompetens att undervisa i en eventuellt kommande  tioårig grundskola samt att utjämna skillnaden mellan förskollärarutbildning och grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 avseende grundläggande läs- och skrivinlärning. 

Under kursen får du fördjupa dig i grundläggande läs- och skrivinlärning och hur du i din undervisning kan stödja och utmana elevers intresse för och förmåga att kommunicera i tal och skrift. Kursen ger också ett helhetsperspektiv på språkets och berättandets betydelse för elevers lärande, meningsskapande och identitetsutveckling utifrån ett mångfaldsperspektiv. Under utbildningen får du möjlighet att fördjupa dig i hur du med utgångspunkt i alla elevers erfarenheter och behov kan arbeta med ett inkluderande förhållningssätt i din undervisning. Du får även utveckla din kunskap om flerspråkighet och hur du kan skapa språkutvecklande lärandemiljöer. Kursen ger dig också möjlighet att utveckla din förmåga att följa upp och bedöma elevers läs- och skrivinlärning som grund för fortsatt undervisning och lärande.

Målgrupp och förkunskaper

För att få delta i kursen ska du:

- ha en förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet,
- vara anställd för undervisning i förskoleklass,
- ha en arbetsgivare (kommun eller enskild huvudman) som har godkänt ditt deltagande
 
Mer information om viktiga datum och blankett för huvudman finns i menyn till vänster. 

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Åsa Gyllefjord, Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491509