Hoppa till innehållet

Kursplan
B0019P, Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 Högskolepoäng

I kursplanen visas bland annat kursens mål, innehåll, genomförande och moduler. Revidering av kursplanen kan ske mellan studietillfällena. Senaste versionen av kursplanen visas först.

Välj antagningstermin: