Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Musikpedagogik C

30 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, B0029G
Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa kunskaperna inom ämnet musikpedagogik.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2013