KURSPLAN

Fortbildning för instrumentallärare, valfritt instrument 7,5 högskolepoäng

Professional development for instrument teachers, optional instrument
Grundnivå, B0037G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Musik och Medier 2010-12-15

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musiklärarexamen eller dokumenterad styrkt erfarenhet som musiklärare


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter kursens genomförande ska studenten kunna visa förståelse och kunskap om det egna musicerandet utifrån ett tekniskt och konstnärligt perspektiv.


Kursinnehåll

Kursen innehåller musicerande av, för vald inriktning, relevant repertoar samt studier av spelteknik och ergonomi.


Genomförande

Undervisning enskilt och i grupp.


Examination

Löpande redovisning av förelagda arbetsuppgifter och en slutredovisning.


Examinator
Sture Kuusisalo

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Notmaterial och andra musikalier i samråd med den studerande.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G VG *6.00ObligatoriskH11
0002SlutredovisningU G VG *1.50ObligatoriskH11

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.