Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fortbildning för instrumentallärare, valfritt instrument 7,5 högskolepoäng

Professional development for instrument teachers, optional instrument
Grundnivå, B0037G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musiklärarexamen eller dokumenterad styrkt erfarenhet som musiklärare


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter kursens genomförande ska studenten kunna visa förståelse och kunskap om det egna musicerandet utifrån ett tekniskt och konstnärligt perspektiv.


Kursinnehåll

Kursen innehåller musicerande av, för vald inriktning, relevant repertoar samt studier av spelteknik och ergonomi.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisning enskilt och i grupp.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Löpande redovisning av förelagda arbetsuppgifter och en slutredovisning.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Sture Kuusisalo

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1
Notmaterial och andra musikalier i samråd med den studerande.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G VG *6.00ObligatoriskH11
0002SlutredovisningU G VG *1.50ObligatoriskH11

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Musik och Medier 2010-12-15

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17