Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fortbildning för instrumentallärare, valfritt instrument II 7,5 högskolepoäng

Professional development for instrument teachers, optional instrument II
Grundnivå, B0038G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Gokänd kurs B0037G, Fortbildning för instrumentallärare, valfritt instrument, 7,5hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter kursens genomförande ska studenten kunna:

- Visa på goda färdigheter i det egna muscicerande utifrån ett tekniskt och konstnärligt perspektiv.
- Redogöra för musikaliska, konstnärliga och pedagogiska stälningstaganden kring repertoar.


Kursinnehåll

Kursen innehåller musicerande av, för vald inriktning relevant repertoar, samt studier av spelteknik.


Genomförande

Undervisning enskilt och i grupp.


Examination

Redovisning av förelagda arbetsuppgifter vid lektionstillfällena och en slutredovisning.


Examinator
Sture Kuusisalo

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Spelrum, Robert Schenck

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskV13
0002SlutredovisningU G#1.50ObligatoriskV13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17