KURSPLAN

Fortbildning för instrumentallärare, valfritt instrument II 7,5 Högskolepoäng

Professional development for instrument teachers, optional instrument II
Grundnivå, B0038G
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Gokänd kurs B0037G, Fortbildning för instrumentallärare, valfritt instrument, 7,5hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter kursens genomförande ska studenten kunna:

- Visa på goda färdigheter i det egna muscicerande utifrån ett tekniskt och konstnärligt perspektiv.
- Redogöra för musikaliska, konstnärliga och pedagogiska stälningstaganden kring repertoar.


Kursinnehåll

Kursen innehåller musicerande av, för vald inriktning relevant repertoar, samt studier av spelteknik.


Genomförande

Undervisning enskilt och i grupp.


Examination

Redovisning av förelagda arbetsuppgifter vid lektionstillfällena och en slutredovisning.


Examinator
Sture Kuusisalo

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Spelrum, Robert Schenck

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Fortlöpande redovisning6.0U G#
0002Slutredovisning1.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.