Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Musikpedagogik 1

15 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, B0039G
Musikpedagogik som forsknings- och praxisfält- en introuktion. Kursen vänder sig till dig som är musikstuderande, verksam musiklärare eller som har ett intresse i att bredda sig med ett nytt ämnesområde.

Kursen syftar till att ge en överblick av musikpedagogik som forsknings- och praxisfält. Teman som tas upp är musikpedagogikens idéhistoria, skolväsendet som musikpedagogisk utbildningsinstitution, musikaliskt lärande och socialisation, musik som konstnärlig uttrycksform och estetisk lärprocess. I kursen ingår också att lära sig att använda loggbok som ett pedagogiskt reflektionsredskap.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Cecilia Ferm-Almqvist

Cecilia Ferm-Almqvist, Gästprofessor, Ämnesföreträdare

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72796
Rum: K104 - Piteå»