Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektering av biokemiska/kemiska processanläggningar 7,5 Högskolepoäng

Design of Biochemical/Chemical Process Plants
Avancerad nivå, B7001K
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Kemisk apparatteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik
Ingår i huvudområde
Kemiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet. Transportprocesser (motsvarande KGB006) Enhetsoperationer (motsvarande KGB007) Bioprocessteknik (motsvarande KGB008)


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att ge möjlighet att utifrån kunskap i grundläggande biokemisk och kemisk processteknik kunna designa en biokemisk/kemisk process. Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: • visa på fördjupad förmåga att genomföra en fullständig projektering av en biokemisk processanläggningar, inkluderande muntlig samt skriftlig rapportering. • utföra mass- och energibalanser för processflödesdiagram. • utföra en ekonomisk utvärdering av den designade processen.

Kursinnehåll

 Kursen betygssätts utifrån kvalitén på projektrapporten, muntlig presentationen och övningsuppgifter.
De studerande måste lämna in alla inlämningsuppgifter samt rapporter inom kursens tidsram, i annat fall kommer inlämnat material att granskas och bedömas vid nästa kurstillfälle.


Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar samt ett projektarbete.

Examination

 Kursen betygssätts utifrån kvalitén på projektrapporten, muntlig presentationen och övningsuppgifter.De studerande måste lämna in alla inlämningsuppgifter samt rapporter inom kursens tidsram, i annat fall kommer inlämnat material att granskas och bedömas vid nästa kurstillfälle. 


Övrigt
Kursen B7001K motsvarar kursen KGB010 Kursen ges på avancerad nivå och ingår i inriktningen Kemisk och biokemisk processteknik på civilingejörsprogrammet Kemiteknisk design. Studiehandledning återfinns i Fronter i aktuellt kursrum.

Examinator
Leonidas Matsakas

Övergångsbestämmelser
Kursen B7001K motsvarar kursen KGB010

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Sinnott, R.K., Chemical Engineering Volume 6- Chemical Engineering Design, Third Edition, Butterworth-Heinemann, Oxford, UK, 2001. ISBN 0-7506-4142-8

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektuppgift7.5TG G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-02-13