Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Långsiktigt digitalt bevarande 15 Högskolepoäng

Long-term digital preservation
Avancerad nivå, B7001N
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Informationsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng in något av ämnena systemvetenskap, datavetenskap, arkivvetenskap eller biblioteks- och informationsvetenskap.Mål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna:

  • Använda begrepp och modeller inom området digitalt bevarande för att beskriva scenarier i digitalt bevarande
  • Analysera och beskriva problem och möjligheter med långsiktigt digitalt bevarande i en specifik kontext.

 


Kursinnehåll
Studenten introduceras i ämnet lågsiktigt digitalt bevarande samt de begrepp och modeller som är vanliga inom området. Kursen omfattar bevarandebegrepp som format, signifikanta egenskaper, integritet, autenticitet och begreppstyper. Kursen introducerar också modeller som används vid digitalt bevarande t ex Open Archival Information Systems (OAIS-modellen) som är en mycket använd referensmodell när man arbetar med digitalt bevarande och därför en bra grund för diskussioner. Begreppen diskuteras också både i samband med e-förvaltning och e-tjänster samt som från en arkivorganisations synvinkel. Detta inkluderar organisationella såväl som tekniska aspekter. Vid slutet av kursen ska studenten ha god kännedom om allmänna begrepp inom digitalt bevarande och med OAIS-modellen som grund förstå problem och möjligheter i olika typer av organisationer.

Genomförande
Undervisningen är på engelska. Under kursen kommunicerar distansstudenter med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. För campusstudenter kan handledning, projektmöten och examination ske på campus och/eller via distansverktyg. I denna kurs används Fronter för att lägga ut information, kursmaterial och uppgifter.

Examination

Vid individuell tentamen visar studenten förmågan att analysera situationer i långsiktigt digitalt bevarande, och applicera concept och modeller på dessa.

Gruppuppgifter ger studenten möjlighet att analyser och beskriva scenarion inom långsiktigt digitalt bevarande samtidigt som koncept och modeller från långsiktigt digitalt bevarande används.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat IES-Studieadministration, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Ann Hägerfors

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Gladney, Henry M.: Preserving Digital Information(2007) Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, ISBN: 978-3-540-37886-0
3-540-37886-3

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.0U G VG
0002Individuella inlämningsuppgifter3.0U G VG
0003Gruppuppgifter6.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2009-02-22

Reviderad
av Bertil Carlsson 2011-10-07