Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Introduktion till FEM 7,5 Högskolepoäng

Introduction to FEM
Avancerad nivå, B7002B
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Konstruktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Differentialkalkyl, differentialekvationer, matrisräkning, grundläggande kunskaper i hållfasthetslära, förskjutningsmetod och energiekvationer, tex B7004B Byggnadsmekanik I.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Målet är att du ska få grundläggande förståelse av finita elementmetoden - att veta hur metoden kan användas på några olika ingenjörsproblem.
Följande skall du kunna tillämpa/beräkna:
• Elementanalys
• Systemanalys
Följande begrepp skall du kunna:
• Stark och svag form
Följande begrepp skall du förstå:
• Randvillkor
Följande begrepp skall du känna till:
• Härledning av ekvationer

Kursinnehåll
Härledning av de grundläggande matematiska sambanden. Detaljstudium av värmeledning och elasticitetsproblem, speciellt för balkar och plattor.
Projekt: Två projektuppgifter där delar i kursen praktiseras. Inlämningsuppgifter: 4-5 inlämningsuppgifter där delar i kursen övas.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar och projekt. Deltagande i projekt är obligatoriskt.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade betyg (U,3,4,5).
Godkända projekt- och inlämningsuppgifter.

Övrigt
B7002B motsvarar ABB020 och kan ej kombineras i examen.

Examinator
Naveed Iqbal

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1
Ottosen, Petersson; Introduction to the Finite Element Method, Prentice Hall.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen3.0G U 3 4 5
0002Inlämningsuppgifter4.5U G#

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-06-27