Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Inkluderande utbildning i en arktisk kontext

10 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, B7002P
Denna masterkurs riktar sig främst till verksamma och blivande lärare, som är intresserade av nya och utmanande perspektiv på inkludering och känner behov av att reflektera kring och utveckla färdigheter för att bedriva en inkluderande undervisning.

Kursen är en internationell kurs på masternivå som har framtagits i samarbete mellan universiteten i Luleå, Oulu, Rovaniemi, Tromsö och Umeå inom ramarna för Arctic Five Education. Samarbetet innebär att lärare och forskare från de olika nordiska universiteten inte bara har skapat kursen tillsammans, utifrån sina specifika expertisområden, utan också att de bidrar med undervisning i olika delar av kursen.

Inkluderande utbildning bidrar till förståelse för kulturer, policyer och exkluderingens praktiker och konsekvenser. På så sätt utmanar en inkluderande utbildning inte bara våra perspektiv utan också våra sätt att agera, samtidigt som den erbjuder insikt i hur vi kan tillgodose alla studenter på ett sätt som respekterar deras unikhet och erbjuda dem en framtid där de kan förverkliga sin egen potential. Kursens övergripande mål, som för samman studenter och lärare från de arktiska delarna av Norge, Sverige och Finland, är att tillhandahålla en arena för att dela erfarenheter, kunskaper och insikter. Sammanförandet kan i sin tur leda till ett gemensamt lärande och en ökad medvetenhet om angelägna frågor – avseende jämlikhet, rättigheter och inkludering – med utgångspunkt i vår gemensamma arktiska kontext.

Efter avslutad kurs kommer studenterna att ha en djupare kunskap om inkluderande pedagogik, i teori och praktik, med ett särskilt fokus på den arktiska regionen. Kursen bidrar vidare till en kritisk medvetenhet om policies och diskurser och främja en förståelse för utbildningens möjligheter och utmaningar när det gäller inkludering, mångfald och interkulturella frågor, som kan anses specifika för det arktiska sammanhanget. På en mer praktisk-pedagogisk nivå kommer studenterna att utveckla såväl professionella samarbetsfärdigheter som interkulturell kompetens och kulturell lyhördhet. Därtill ges studenterna fördjupade insikter i samisk utbildningshistoria, med ett specifikt fokus på nordiska jämförelser ifråga om koloniseringens konsekvenser för läroplansutformning och språkpolitik. Studenterna kommer också att utveckla en fördjupad kunskap om såväl samisk pedagogik och undervisningspraktik som den utbildningsrelaterade betydelsen av självbilder, språk och representationer i det samtida samiska samhället.

Arctic Inclusive Pedagogy ges som en onlinekurs där olika former av webbaserade och distansöverbryggande resurser används. Den består mestadels av lärarledda föreläsningar och seminarier samt av självständigt studentarbete, vilket framförallt utgörs av litteraturstudier och examinationsuppgifter. För att främja det studentaktiva lärandet kommer emellertid ibland lektionsförberedande uppgifter eller förinspelade lärargenomgångar att användas, tillsammans med återkommande läs-och reflektionsuppgifter i olika studentgrupper.

Som student kan du genomföra dina studier var som helst men inte alltid när som helst, eftersom föreläsningarna och seminarierna ges på dagtid. Vidare kräver deltagande i onlinestudierna att du har tillgång till en internetanslutning med hög kapacitet, en dator på vilken du kan installera programvara och plug-ins, en webbkamera och hörlurar med röstmikrofon.

Kursen, med sina tre tematiska delar, startar 17 januari 2022, och pågår under vårterminen fram till och med 20 maj. Studietakten motsvarar cirka 50% av heltidsstudier och det uppskattade antalet individuella studietimmar, 265, motsvarar då ungefär 20 studietimmar per vecka. De lärarledda lektionerna uppgår till cirka 40 timmar för kursen i sin helhet. Ytterligare information finns att tillgå via https://www.ulapland.fi/EN/Webpages/Teacher-Education-for-Social-Justice-and-Diversity/Projects/Arctic-Five-Teacher-Education/Arctic-Inclusive-Education-(10-ECTS).

 


Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Niclas Ekberg

Niclas Ekberg, Universitetslektor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492441
Åsa Gardelli

Åsa Gardelli, Senior professor, Utbildningsledare Specialpedagogprogrammet

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492370