KURSPLAN

Byggnadsmekanik II 7,5 högskolepoäng

Structural Mechanics II
Avancerad nivå, B7003B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2008-01-22 att gälla från H08.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-01-11

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Konstruktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundkurser i hållfasthetslära och strukturmekanik tex kurserna B0002B Konstruktionsteknik och B7004B Byggnadsmekanik I.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Mål/Förväntat studieresultat:
Följande skall du kunna tillämpa/beräkna:
• Kritisk last
• Andra ordningens teori
Följande begrepp skall du kunna:
• Skivor
• Plattor
Följande begrepp skall du förstå:
• Vridning

Kursinnehåll
Ramar studeras med andra ordningens teori. Kritisk last liksom spänningstillstånd för given last beräknas
För skivor och plattor studeras grundläggande ekvationer och några analytiska lösningar
Vridning studeras för tvärsnitt som inte är cirkulära.
Datorlaboration: Ett Matlab-script för att räkna på ramar med andra ordningens teori skapas.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar, och laboration. Deltagande i laborationen är obligatoriskt.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade betyg (U,3,4,5).
Godkänd laborationsrapport.

Examinator
Ulf Ohlsson

Litteratur. Gäller från Höst 2008 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas senare

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH08
0002LaborationerU G#1.50ObligatoriskH08

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.