Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Byggnadsmekanik I 7,5 högskolepoäng

Structural Mechanics I
Avancerad nivå, B7004B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Konstruktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundläggande kurs i balkteori, tex B0002B Konstruktionsteknik


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenten ska kunna
• förklara skillnaden mellan statiskt bestämda och statiskt obestämda bärverk
• beräkna snittkrafter (normalkrafter, tvärkrafter och moment) i statiskt obestämda 2-dimensionella fackverk och ramar
• beräkna deformationer (förskjutningar och rotationer) i statiskt obestämda 2-dimensionella fackverk och ramar
• tillämpa och bestämma influenslinjer för att beräkna snittkrafter av rörliga laster på 1-dimensionella statiskt bestämda och obestämda bärverk 
• beräkna snittkrafter och påkänningar av vridning av cirkulära tvärsnitt och av skev böjning 
• bestämma huvudtröghetsmoment
• planera och utföra beräkningsuppgifter i grupp, bearbeta resultat och presentera dem skriftligt (beräkningsrapport) 

Kursinnehåll
Snittkrafter och deformationer i statiskt obestämda 2-dimenionella fackverk och ramar med 
• Energimetoder:
o Castiglianos sats
o Minsta arbetets princip
o Virtuella arbetets princip
• Förskjutningsmetoden
• Kraftmetoden

Snittkrafter av rörliga laster på 1-dimensionella statiskt bestämda och obestämda bärverk med 
• tillämpning av kända influenslinjer
• framtagning av nya influenslinjer med generella principer för en eller flera punktlaster och för utbredda laster.

Snittkrafter och påkänningar av vridning för statiskt bestämda och obestämda element med cirkulära tvärsnitt. 

Huvudtröghetsmoment för icke-symmetriska och sammansatta tvärsnitt.

Spänningar av skev böjning. 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Studenterna deltar på föreläsningar där bakgrunder och teorier till kursinnehållet härleds, presenteras och exemplifieras. 

Studenterna övar beräkningsmetodik till kursinnehållet 
• enskilt på övningspass i klassrum och i datorsal för enklare bärverk (ett fåtal element)
• i grupp för större bärverk, dels i en konstruktionsuppgift där ett fackverk konstrueras och beräknas, dels i två projektuppgifter där två olika ramar analyseras med datorprogram. 

Studenterna övar förmågan att planera, genomföra och redovisa beräkningsuppgifter i grupp i en konstruktionsuppgift och i två projektuppgifter. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Bakgrund och teorier examineras med skriftlig halvtidstentamen (dugga). Beräkningsmetodik för enklare bärverk (ett fåtal element) examineras med skriftlig sluttentamen. Resultaten från de två tentorna summeras. Betygsskala: U, 3, 4, 5.

Beräkningsmetodik för större bärverk examineras genom skriftliga beräkningsrapporter för konstruktionsuppgiften och projektuppgifterna. För godkänt på kursen krävs godkända beräkningsrapporter.


Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter B0004B Byggnadsmekanik I. Bägge kan inte ingå i examen.

Examinator
Martin Nilsson

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Nilsson, M. & Bernspång, L. (2020). Structural Mechanics I. Luleå: Luleå tekniska universitet. Kurskompendium.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH10
0003UppgifterU G#1.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Lars Bernspång 2010-03-01

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17