KURSPLAN

Byggnadsmekanik I 7,5 Högskolepoäng

Structural Mechanics I
Avancerad nivå, B7004B
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Lars Bernspång 2010-03-01

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-08-17

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Konstruktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundläggande kurs i balkteori, tex B0002B Konstruktionsteknik


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Målet är att du ska få grundläggande kunskaper i strukturmekanik för 2-dimensionella fackverk och ramar.
Följande skall du kunna tillämpa/beräkna:
• Virtuellt arbete
• Snittkraftsfördelningen i statiskt obestämda plana ramar
• Plana fackverks och ramars deformationer
Följande begrepp skall du kunna:
• Huvudtröghetsmoment och tvåaxlig böjning
Följande begrepp skall du förstå:
• Influenslinjer

Kursinnehåll

Fackverk och ramar studeras med energimetoder, kraftmetoder och förskjutningsmetod.

Konstruktionsuppgift: Ett fackverk konstrueras och beräknas.

Datorlaborationer: Två olika ramar analyseras med ett datorprogram


Genomförande

Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar, dugga och datorlaborationer.

Deltagande i laborationer är obligatoriskt.


Examination

Skriftlig tentamen med differentierade betyg (U,3,4,5).

Godkända laborationsrapporter och konstruktionsuppgift.


Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter B0004B Byggnadsmekanik I. Bägge kan inte ingå i examen.

Examinator
Martin Nilsson

Litteratur. Gäller från Vår 2011 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas vid kursstart

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.0G U 3 4 5
0002Laborationer1.5U G#