Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projekt i digitala tjänster för kulturarvssektorn 30 Högskolepoäng

Project in Digital Services for ALM Sector
Avancerad nivå, B7004N
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Informationsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Minst 30 hp från MSc i Digitalt bevarande, t ex B7001N Långsiktigt digitalt bevarande, B0001N Design och utveckling av digitala arkiv, A7006 Vetenskapliga metoderMål/Förväntat studieresultat

Studenten ska kunna utforma och utveckla sevice för kulturarvsektorn eller liknande service för digitala arkiv i andra sektorer baserat på informationssystemutveckling, långsiktigt digitalt bevarande och organisatoriska hänsyn. Efter kursen ska studenten kunna:

  1. Självständigt söka en organisation.
  2. Analysera organisationens nuvarande situation, problem och intressen.
  3. Initiera ett projekt för att hitta en lösning.
  4. Välja lösningar och argumentera för vald lösning.
  5. Planera och rappotera framstegen i projektarbetet.
  6. Presentera lösningen muntligt och skriftligt för kund, användare och intressenter.
  7. Undersöka och bedöma arbete med hänsyn till både procss och resultat.
  8. Efter projektets slut, kritiskt och objektivt bedöma  sina framsteg i hur processen fungereade och om mål uppfyllts.
  9. Följa en projektmodell systematiskt och organiserat.

Kursinnehåll

Projektarbete där studenten baserat på kunskap från tidigare kurser i utbildningen, och genom att identifiera kunskapsluckor och inhämta information för att täcka dessa, identifierar och definierar problem och möjligheter för e-tjänster i en specifik organisatorisk omgivning och föreslår lösningar på definierade problem. Resultatet ska presenteras muntligt och i en rapport och demonstreras om möjligt


Genomförande

Studenten skapar studiegrupper för att diskutera sitt arbete med andra studenter. Ett företag eller organisation där projektet kan utföras måste kontaktas.

Undervisningen är på engelska. Under kursen kommunicerar distansstudenter med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. För campusstudenter kan handledning, projektmöten och examination ske på campus och/eller via distansverktyg. I denna kurs används Fronter för att lägga ut information, kursmaterial och uppgifter.


Examination

PM som täcker punkter 1-3 i målen
Skriftlig rapport som täcker punkterna 1-9 i målen
Muntlig redovisning täcker delarna 6, 7 och 8


Övrigt
IT- eller IKT-stöd/Teknikinformation:Tillgång till PC med operativsystemet Windows XP samt
möjlighet (behörighet) att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 0,5 Mbps). Tillgång till mikrofon och webkamera.

Examinator
Ann Hägerfors

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 2
Individuellt vald litteratur, passande valt problem.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001PM5.0U G#
0002Skriftlig rapport20.0U G VG
0003Muntlig presentation5.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Bertil Carlsson 2011-10-07