Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs i Biokemisk och kemisk processteknik 7,5 Högskolepoäng

Senior Design Project in Biochemical and Chemical Engineering
Avancerad nivå, B7005K
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Kemisk apparatteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik

Behörighet

Minst 90hp samt att praktikkursen K7005K ska ha påbörjats. För utbytesstudenter gäller att examinator gör individuell prövning.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Målet är att studenten självständigt skall utforma, genomföra och redovisa ett projekt inom ämnet.

Kursinnehåll
Innehållet bestäms i samråd med examinator och skall anknyta till aktuell forskning och teknikutveckling.

Genomförande
Självständigt projektarbete med stöd av examinator eller en handledare som utsetts av examinator.

Examination
Skriftlig redovisning

Övrigt
Studiehandledning återfinns i Fronter i aktuellt kursrum.

Examinator
Paul Christakopoulos

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Beror på valt projekt och bestäms senare.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Godkänd muntlig och skriftlig redovisning7.5G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-05-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-06-16