Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Förvaltning av system för digitalt bevarande 7,5 Högskolepoäng

Preservation Systems Management
Avancerad nivå, B7005N
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Informationsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng in något av ämnena systemvetenskap, datavetenskap, arkivvetenskap eller biblioteks- och informationsvetenskap.Mål/Förväntat studieresultat

Studenten ska kunna:

  • Utvärdera, analysera och utforma bevarandestrategier för olika typer av institutioner
  • Utvärdera, analysera och utforma organisation av digital förvaring för olika typer av institutioner, såväl som styrning av sagda förvar.

Kursinnehåll
Kursen behandlar och diskuterar flera implementationer av digital förvaring, t ex dSpace och Greenstone, liksom organisation och underhåll av sådan förvaring. Studenten tillägnar sig en förståelse för olika bevarandestrategier som migrering och emulering och hur olika typer av innehåll kan påverka valet av strategi. Studenten tillägnar sig också kunskaper om styrning av digital förvaring och hur detta påverkar bevarandestrategier och omvänt.

Genomförande
Undervisningen är på engelska. Under kursen kommunicerar distansstudenter med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. För campusstudenter kan handledning, projektmöten och examination ske på campus och/eller via distansverktyg. I denna kurs används Fronter för att lägga ut information, kursmaterial och uppgifter

Examination

Vid individuell tentamen visar studenten förmågan att utvärdera och analysera bevarandestrategier, organisering av förvar, samt styrning av förvar.

I gruppuppgifter utvärderar och analyserar studenten bevarandestrategier, organisering av förvar, samt styrning av förvar

Övrigt
IT- eller IKT-stöd/Teknikinformation:Tillgång till PC med operativsystemet Windows XP samt
möjlighet (behörighet) att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 0,5 Mbps). Tillgång till mikrofon och webkamera. Mer information lämnas av den kursansvarige.


Examinator
Jörgen Nilsson

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas senare

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Gruppuppgift3.5U G#
0002Tentamen4.0U G VG

Kursplanen fastställd
av Harriet Nilsson 2010-11-19

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2012-03-12