KURSPLAN

Utveckling av system för digitalt bevarande 7,5 högskolepoäng

Development of Digital Preservation Systems
Avancerad nivå, B7006N
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Harriet Nilsson 2010-11-19

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Informationsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Minst 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng in något av ämnena systemvetenskap, datavetenskap, arkivvetenskap eller biblioteks- och informationsvetenskap.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna:

  • Identifiera problem och möjligheter med olika verktyg och system för digitalt bevarande i relation till organisationell kontext och verksamhetssystem
  • Beskriva och analysera hur långsiktigt perspektiv och hänsyn till organisationen påverkar utveckling och införande av system för digitalt bevarande.
  • Identifiera krav och föreslå lösningar.

Kursinnehåll

Principer för utformning och utveckling av system för digitalt bevarande med ramverk och standarder lämpliga med avseende på långsiktigt bevarande. Verksamhetssystem diskuteras i relation till långsiktigt digitalt bevarande. Problem och möjligheter med olika ansatser och förslagna lösningar på definierade problem diskuteras.

 


Genomförande
Under kursen kommunicerar distansstudenter med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. För campusstudenter kan handledning, projektmöten och examination ske på campus och/eller via distansverktyg.

Examination
En individuell hemtentamen behandlar design av system för digitalt bevarande och analys av hur långsiktigt perspektiv påverkar design och utveckling av dessa system. Gruppuppgifter omfattar design och utveckling av system för digitalt bevarande så väl som analys av problem rörande långsiktigt digitalt bevarande i en organisatorisk kontext, och analys av hur dessa problem kan avhjälpas.

Övrigt
IT- eller IKT-stöd/Teknikinformation: Tillgång till dator samt möjlighet (behörighet) att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 0,5 Mbps). Tillgång till mikrofon och webkamera. Mer information lämnas av den kursansvarige.

Examinator
Jörgen Nilsson

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Primär kurslitteratur är:

Practical Digital Preservation: A how-to guide for organizations of any size
Av Adrian Brown
2013
Facet Publishing (London)
ISBN 9781856047555 (paperback)
ISBN 9781856049627 (electronic).
Tillgänglig som e-bok på LTUs bibliotek.

Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS)
Utgivare: The Consultative Committee for Space Data Systems
Utgivningsår: 2012
Refnr: CCSDS 650.0-M-2
Tillgänglig via: http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0m2.pdf


Samt förslag till referenslitteratur för systemutveckling:

Object-Oriented Systems Analysis and Design: Using UML
Författare: Bennett, McRobb, Farmer
Utgivare: McGraw-Hill
Utg.år: 2010
ISBN: 9780077125363


Systems analysis and design with UML version 2.0: an object-oriented approach
Författare: Dennis, Wixom, Tegarden
Utgivare: J. Wiley
År: 2005
ISBN: 9781601190673 (e-bok LTU)

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001GruppuppgiftU G#3.50ObligatoriskV12
0003HemtentamenU G VG *4.00ObligatoriskH17