Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Digitalt bevarande 7,5 högskolepoäng

Digital Curation
Avancerad nivå, B7007N
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Informationsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Minst 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng in något av ämnena systemvetenskap, datavetenskap, arkivvetenskap eller biblioteks- och informationsvetenskap.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna:

  • Använda begrepp och modeller inom området digitalt bevarande för att beskriva scenarier i digitalt bevarande
  • Analysera och beskriva problem och möjligheter med långsiktigt digitalt bevarande.

Kursinnehåll

Studenten introduceras i ämnet långsiktigt digitalt bevarande samt de begrepp och modeller som är vanliga inom området. Kursen omfattar bevarandebegrepp som format, signifikanta egenskaper, integritet, autenticitet och begreppstyper. Kursen introducerar också modeller som används vid digitalt bevarande t ex Open Archival Information Systems (OAIS-modellen) som är en mycket använd referensmodell när man arbetar med digitalt bevarande och därför en bra grund för diskussioner. Vid slutet av kursen ska studenten ha god kännedom om allmänna begrepp inom digitalt bevarande och med OAIS-modellen som grund förstå problem och möjligheter i olika bevarandesammanhang.


Genomförande

Under kursen kommunicerar distansstudenter med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. I denna kurs används en lärplattform för att lägga ut information, kursmaterial och uppgifter.


Examination

Vid individuell tentamen visar studenten förmågan att analysera situationer i långsiktigt digitalt bevarande, och applicera koncept och modeller på dessa. Samtliga, både distans- och campusstudenter, skriver den individuella tentamen online. Webbkamera och mikrofon är ett krav.

Individuell uppgift ger studenten möjlighet att koppla samman generell bevarandeproblematik till deras egen omgivning.

Gruppuppgifter ger studenten möjlighet att analysera och beskriva scenarion genom användning av koncept och modeller från långsiktigt digitalt bevarande.
 


Övrigt
IT- eller IKT-stöd/Teknikinformation:Tillgång till dator samt möjlighet (behörighet) att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 0,5 Mbps). Tillgång till mikrofon och webkamera. Mer information lämnas av den kursansvarige.

Examinator
Jörgen Nilsson

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Primär kurslitteratur
Practical Digital Preservation: A how-to guide for organizations of any size
Av Adrian Brown
2013
Facet Publishing (London)
ISBN 9781856047555 (paperback)
ISBN 9781856049627 (electronic).
Tillgänglig som e-bok på LTUs bibliotek

Referenslitteratur
Giaretta, David (2011). Advanced Digital Preservation, Springer-Verlag, Berlin, ISBN 9783642168086 (Hardback), 9783642168093 (electronic)

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Individuell inlämningsuppgiftU G#1.50ObligatoriskH11
0002GruppuppgiftU G#2.00ObligatoriskH11
0003TentamenU G VG *4.00ObligatoriskH11

Kursplanen fastställd
av Harriet Nilsson 2010-11-19

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15