Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Design för alla - tillgänglighet i utomhusmiljöer

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, C0001B
Design för alla som metod, analysmetoder för tillgänglighet utomhus samt exempel på enkelt avhjälpta hinder redovisas. Funktionsnedsättningar, lagstiftning, förordningar mm behandlas.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2016