Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Programmeringsverktyg för numeriska beräkningar

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, C0004M
Denna kurs behandlar metoder för att lösa matematiska problem med approximativa metoder, dvs numeriska beräkningsmetoder. I kursen ingår också ett block med grundläggande programmering.

Under första och andra kursveckan introduceras programmering i beräkningsverktyget Matlab. Vi tar upp t.ex: datatyper, funktioner, if-, for- och while-satserna, rekursion, och hur man bygger upp ett program. 

Under de följande fyra kursveckor tas ett antal numeriska metoder upp t.ex: icke-linjära ekvationer, interpolation, numerisk linjär algebra, numerisk approximation av integraler, numerisk lösning av differentialekvationer. De metoder som tas upp gås igenom grundligt, men fokus är på eget övande genom att praktiskt arbeta med metoderna i Matlab. Det innebär också att programmering är något som övas på genom hela kursen.

Under de två sista kursveckorna arbetar man gruppvis i projekt, där det man gjort tidigare i kursen ska tillämpas.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Ove Edlund

Ove Edlund, Universitetslektor

Organisation: Tillämpad matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491511