Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Tal och Röstträning 7,5 högskolepoäng

Speech and Voice training
Grundnivå, C0016G
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomförd kurs kunna:
  • Visa på grundläggande färdighet i att använda talrösten ergonomiskt och med god röstkvalitet
  • Visa på grundläggande kunskaper och färdigheter gällande talröstens retoriska betydelse

Kursinnehåll
I kursen arbetar vi med grundläggande andnings- och stödövningar samt övningar som utvecklar röstens nyansrikedom, klang och artikulation samt andra retoriska komponenter.
Tränar oss att använda de paralingvistiska komponenterna i olika typer av muntlig framställning.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker enskilt och i grupp med workshop och föreläsningar. Sker dagtid och i överenskommelse med kursdeltagarna.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom redovisning av förelagda arbetsuppgifter, aktivt deltagande i workshop.

Examinator
Maria Juuso

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Röstkompendium, Mona Sandström.
Utdrag ur diktsamlingar och annan litteratur som presenteras vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskH13
0002SlutredovisningU G#1.50ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-06-16