Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Trafik för en attraktiv stad

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, C7001B
Kursen ger grundläggande kunskaper om hur man kan arbeta med en trafikstrategi för tätorten och hållbara persontransporter.

Kursens mål är att ge studenten kunskap om grundläggande trafiktekniska begrepp, grunderna för dimensionering av trafiksystem för olika trafikslag samt utveckla trafikstrategier för tätorter. I kursen ges även kunskap om samhällsekonomiska kalkyler och kapacitet och framkomlighet i korsningar.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Glenn Berggård

Glenn Berggård, Universitetslektor, Avdelningschef

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491711