Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Hållbar stadsutveckling 7,5 högskolepoäng

Sustainable urban development
Avancerad nivå, C7002B
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur
Ingår i huvudområde
Arkitektur

Behörighet

Grunder i urban design.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursen syftar till att utforska och implementera teorier om stadsutveckling i praktisk tillämpning. Kursen behandlar aspekter på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

 Kunskap om

Kunskap i teorier för hållbar stadsutveckling. Kunna tillämpa olika metoder för analys av hållbarhet i urban miljö på övergripande nivå. Nationella och internationella överenskommelser och mål för hållbar stadsutveckling.

 Förståelse för

Utmaningar att genomföra fullständigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stadsutveckling

Hållbarhet på olika planeringsnivåer och olika skalområden

 Färdighet och förmåga att

·         Kritiskt utvärdera teorier om hållbar stadsutveckling (seminarium)

·         Tillämpa forskningsresultat och metoder för hållbarhetsanalyser

·         Översätta hållbarhetsteorier till planerings-processer och projekt

·         Effektivt kommunicera projektresultat på ett tekniskt och professionellt sätt i skrift, illustrationer och muntligt


Kursinnehåll

Uthålliga städer, hållbar markanvändning, infrastruktur i förändring, hållbar utveckling. Gröna och blå strukturer. Stadens helhetsperspektiv. Hållbarhetsdiskussioner. Genomförande av hållbar stadsutveckling


Genomförande
Föreläsningar. Seminarier. Projektuppgifter.

Examination
Aktivt deltagande i seminarier. Godkänt på muntlig och skriftlig presentation av projektuppgifter.

Examinator
Jennie Sjöholm

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Cowan, Rob, Hill, Daniel & Campbell, Kelvin (2005). Start with the park [Elektronisk resurs] Creating sustainable urban green spaces in areas of housing growth and renewal. London: CABE Space
Dresner, Simon (2008). The principles of sustainability [Elektronisk resurs]. 2nd ed. London: Earthscan
Gil Sola, A., Vilhelmson, B. & Larsson, A. 2018, "Understanding sustainable accessibility in urban planning: Themes of consensus, themes of tension", Journal of Transport Geography, vol. 70, pp. 1-10
Rodwell, Dennis. (2007). Conservation and sustainability in historic cities [Elektronisk resurs]. Oxford: Blackwell Pub.
Wheeler, Stephen M. & Beatley, Timothy (red.) (2014). The sustainable urban development reader [Elektronisk resurs]. 3. ed. London: Routledge
Additional readings will be provided/requested during the course

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001ProjektuppgifterG U 3 4 56.00ObligatoriskH07
0002SeminarierU G#1.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-06-17