Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Hållbar stadsutveckling 7,5 högskolepoäng

Sustainable urban development
Avancerad nivå, C7002B
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur
Ingår i huvudområde
Arkitektur

Behörighet

F7003B Urbanmorfologi eller motsvarande kurs. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B/6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att utforska och implementera teorier om hållbarhet i praktisk översiktlig stadsplanering. Kursen behandlar aspekter på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

Kunskap och förståelse
· Beskriva och förklara begreppet hållbarhet. 
· Beskriva nationella och internationella överenskommelser och mål för hållbar stadsutveckling. 

Färdighet och förmåga
· Tolka hur social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är tillämpbar i stadsplanering. 
· Analysera hållbarhetsaspekter i en stad ur en översiktlig planeringsnivå. 
· Baserat på analysen, utarbeta ett stadsutvecklingsförslag. 
· Presentera stadsutvecklingsförslaget muntligt, samt genom text och illustrationer. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
· Reflektera över och förklara vilka möjligheter och begränsningar som finns för att implementera en hållbar utveckling i kommunal planering och i stadsutvecklingsprojekt.  

Kursinnehåll
Kursen utforskar teorier om hållbar utveckling i praktiken. Kursen behandlar sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter på hållbarhet relaterat till markanvändning, täthet, infrastruktur, rörelsemönster, kulturvård, gröna, blåa och vita strukturer, och offentliga miljöer.  Kursen baseras på litteraturstudier och analys av en stadsmiljö som en iterativ process genom kursen.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, litteraturseminarier, projektarbete, och handledningstillfällen.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen mål examineras genom seminarier och en projektuppgift. För att bli godkänd på seminarierna (U/G) krävs aktivt deltagande. För att bli godkänd på projektarbetet krävs aktivt deltagande, samt godkänd muntlig, skriftlig, och illustrerad redovisning och bedöms med graderad betygsskala.

Examinator
Kevin Lau

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3
Cowan, Rob, Hill, Daniel & Campbell, Kelvin (2005). Start with the park [Elektronisk resurs] Creating sustainable urban green spaces in areas of housing growth and renewal. London: CABE Space
Dresner, Simon (2008). The principles of sustainability [Elektronisk resurs]. 2nd ed. London: Earthscan
Gil Sola, A., Vilhelmson, B. & Larsson, A. 2018, "Understanding sustainable accessibility in urban planning: Themes of consensus, themes of tension", Journal of Transport Geography, vol. 70, pp. 1-10
Rodwell, Dennis. (2007). Conservation and sustainability in historic cities [Elektronisk resurs]. Oxford: Blackwell Pub.
Wheeler, Stephen M. & Beatley, Timothy (red.) (2014). The sustainable urban development reader [Elektronisk resurs]. 3. ed. London: Routledge
Additional readings will be provided/requested during the course

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ProjektuppgifterG U 3 4 56.00ObligatoriskH07
0002SeminarierU G#1.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2022-02-10