KURSPLAN

Numerisk lösning av partiella differentialekvationer 7,5 Högskolepoäng

Numerical Solutions of Partial Differential Equations
Avancerad nivå, C7002M
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Vår 2014 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fasställd av institutionen för matematik att gälla från H07.

Reviderad
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Teknisk- vetenskapliga beräkningar
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet. Kursen förutsätter förkunskaper motsvarande baskursen i matematik eller motsvarande.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att varje student skall förvärva kunskaper om numeriska metoder att lösa partiella differentialekvationer (PDE), och förmåga att använda Matlab för att genomföra beräkningarna.

Kursinnehåll
Finita differenser, finita element och spektrala metoder för att lösa elliptiska, paraboliska och hyperboliska PDE.

Genomförande
Föreläsningar och inlämningsuppgifter, eller läskurs och inlämningsuppgifter.

Examination
Godkända inlämningsuppgifter. För betyg högre än 3 krävs dessutom godkänd tentamen.

Övrigt
Inlämningsuppgifterna kräver grundläggande Matlab kunskaper.
Kurskod C7002M motsvarar gammal kurskod MAM244 och kan ej kombineras i examen.

Examinator
Ove Edlund

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
G. Evans, J. Blackledge and P.Yardley:
Numerical Methods for Partial Differential Equations, Springer, London 2000.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen7.5G U 3 4 5