Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Tillämpad operationsanalys 7,5 högskolepoäng

Applied Operations Research
Grundnivå, D0001B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Underhållsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt M0043M Matematik II - Integralkalkyl och linjär algebra eller motsvarande kurs samt goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Denna kurs ger grundläggande kunskaper om teorin och tillämpningen av operationsanalys. Efter kursen ska deltagaren kunna förstå tillämpningen av moderna matematiska modelleringstekniker för planering och analys av drift för enheter och system.

Kursinnehåll
Kursen innehåller:
- Problemmodellering: Introduktion till operationsanalys, olika typer av modeller, modelleringsutveckling och utveckling av modeller.
- Linjär programmering: Formulering och grafisk lösning på olika optimeringsproblem, Simplex-metod och transportmodell
- Beslutsteori: Beslut under risk och osäkerhet, prognosmetoder.
- Metoder för att formulera och lösa nätverksproblem, nätverksmodeller, PERT-CPM
- Köteori: Kömodeller, köbeslutsmodeller,  tillämpning av kömodeller i industrin och lagerstyrningsmodeller 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Arbeta i grupp för att tillämpa principer i operationsanalys och lösa verklighetsanknutna problem. Undervisningen består av föreläsningar, inlämningsuppgifter och projektarbete. Ett aktivt deltagande på föreläsningarna förväntas.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursmålen bedöms genom inlämningsuppgifter, aktivt deltagande under föreläsningar och skriftlig tentamen. Aktivt deltagande (10%), inlämningsuppgifter (20%) och skriftlig tentamen (70%) bidrar till slutbetyget. Alla inlämningsuppgifter måste lämnas in före den angivna tidsfristen.

Examinator
Behzad Ghodrati

Övergångsbestämmelser
Kursen D0001B motsvarar kursen ABD003

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Taha, AH: Operations Research - An Introduction, 9th ed., 2011

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.50ValbarH07
0002InlämningsuppgifterU G#3.00ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17