KURSPLAN

Datorsäkerhet och drift 7,5 Högskolepoäng

Computer System Security and Management
Grundnivå, D0004E
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2012-03-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datorkommunikation
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kurser om minst 60 hp på grundnivå, varav följande kunskaper/kurser ingår: Goda kunskaper i imperativ programmering (D0009E) och datorkommunikation (D0002E). Grundläggande kunskaper i UNIX. Alternativt: Alternativ till godkända kurser kan vara motsvarande kunskap erhållen genom arbete inom IT branschen.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • visa kunskap om beprövade erfarenhet och principerna för säkerhet inom datorsystem och datorkommunikation
 • visa förmåga att (utifrån begränsad information) kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera säkerhetsproblem
 • visa förmåga att tillämpa och kritiskt utvärdera olika strategier och tekniker som används inom data- och kommunikationssäkerhet
 • visa förmåga att utföra grundläggande analys av säkerhetsrisk med avseende på säkerhetspolicy och analysera konsekvenser för användare och skyddade tillgångar
 • visa förmåga att planera och utföra grundläggande uppgifter som att installera ett operativsystem och bibehålla sin integritet och säkerhet
 • visa praktiska färdigheter i självständigt lösa systemadministration problem och utföra vanliga uppgifter systemadministration
 • visa förmåga att bedöma vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter kring systemadministration och säkerhet

Kursinnehåll
 • Operativsystem
 • Systemsäkerhet
 • Vanliga säkerketsrisker
 • Dataintegritet
 • Datasäkerhet
 • Systemåterhämtning
 • Grundläggande nätverkssäkerhet
 • Praktisk träning av systemunderhåll och olika säkerhetsmetoder

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och grupparbete.

Examination
Skriftlig tentamen samt obligatoriska laborationer med differentierade betyg.

Övrigt
Denna kurs kan inte kombineras med SMD083 eller SMD124.

Examinator
Jingsen Chen

Övergångsbestämmelser
Kursen D0004E motsvarar kursen SMD139

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Computer Security av Dieter Gollmann ISBN: 9780470741153 Förlag: John Wiley And Sons Ltd Antal sidor: 456

Referenslitteratur: Unix and Linux System Administration Handbook 4th Edition av Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R Hein, Ben Whaley , ISBN: 9780131480056 Förlag: PRENTICE-HALL.Antal sidor: 1279

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Laboration4.5G U 3 4 5
0003Tentamen3.0G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.