Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Databaser I 7,5 högskolepoäng

Database Systems I
Grundnivå, D0004N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Informatik, Systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna

  • utforma en beskrivning av en databas i form av en databasmodell
  • redovisa och argumentera för framtagen databasmodell
  • använda ett frågespråk mot en databas
  • implementera en databas

Kursinnehåll
  • Databasteori 
  • Konceptuell och logisk datamodellering 
  • Normalisering 
  • Grunder i frågespråket SQL för implementering och administration av databas.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
I kursen varvas lektioner med praktiska övningar. Lektionerna ska underlätta för studenten att förstå strukturer, sammanhang, metoder och modeller. Konstruktion av databasmodeller, implementering och frågeställning mot databas genomförs med olika verktyg. I kursen ingår obligatoriska inlämningsuppgifter. I dessa tränas datamodellering, SQL, grupparbete, rapportskrivande, opponering på annan grupp samt reflektion på eget arbete. Undervisningen är nätbaserad med möjlighet till fysiska sammankomster. Mellan sammankomsterna kommunicerar de studenter som läser kursen på distans med kurskamrater och lärare via e-post och en nätbaserad lärplattform. Studenter som läser kursen i Luleå har regelbundna träffar med övriga studenter och lärare vid till exempel lektioner, handledning och grupparbeten.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Redovisa projektuppgiften 3,0 hp
Examinationen sker genom skriftlig redovisning av datamodell och implementation i en databashanterare. I ett delmoment ingår skriftlig opponering på en annan grupps arbete.
 
Skriftlig tentamen 4,5 hp
Individuell skriftlig tentamen. Samtliga, både distans- och cam pusstudenter, skriver den individuella tentamen online. Webbkamera och mikrofon är ett krav.
  Övrigt
Kursen är en obligatorisk kurs på A-nivå i det systemvetenskapliga programmet. För att kunna delta i nätbaserade lektioner behöver du ha tillgång till dator med head-set, webbkamera och bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbits/sek).  Du behöver ha möjlighet (behörighet) att få program installerade på din dator.

Övergångsbestämmelser
Denna kurs kan inte kombineras med IED006, IED007, IED008, IED009, IED300, IED403 eller D0001N i examen.

Examinator
Ingemar Andersson

Övergångsbestämmelser
Kursen D0004N motsvarar kursen IED403

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Database Systems, Thomas Connolly, Carolyn Begg, 4:e till senaste utgåvan.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Obligatoriska InlämningsuppgifterU G#3.00ObligatoriskH18
0004Tentamen/Individuell kunskapskontrollU G VG *4.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Bo Jonsson 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL – SRT 2021-02-25