KURSPLAN

Operativsystem 7,5 Högskolepoäng

Operating Systems
Grundnivå, D0008E
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2018-01-12

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datalogi
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 1b1/1a, Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A7). Eller: Fysik A, Matematik B (områdesbehörighet 7)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten ha grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i operativsystems interna uppbyggnad och dess arbetssätt, inkluderande enanvändarsystem och fleranvändarsystem.

Kursinnehåll
Operativsystemets grunder: processer och deras tillstånd, minneshantering, in- och utmatning, filsystem. Studier av existerande operativsystem, både ur uppbyggnadssynpunkt och ur användarens synvinkel. Installation och konfiguration.

Genomförande

Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer.


Examination
Skriftlig tentamen samt godkända laborationer.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå.

Examinator
Teemu Laine

Övergångsbestämmelser
Kursen D0008E motsvarar kursen SMD174

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Operating Systems: Internals and Design Principles,. William Stallings, senaste versionen.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen3.0TG G U 3 4 5
0002Laboration4.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.