Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Introduktion till programmering 7,5 högskolepoäng

Introduction to Programming
Grundnivå, D0009E
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datalogi
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik
Ingår i huvudområde
Teknisk fysik och elektroteknik, Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller: Matematik D (områdesbehörighet 8)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska kunna:
  • Visa kunskap om beprövad erfarenhet i grundläggande design och konstruktion av imperativa program samt förmåga att planera och genomföra kvalificerade uppgifter i form av implementation av imperativa program som syftar till att lösa grundläggande specifika tekniska problem.
  • Visa förmåga att med en helhetssyn för relevanta problemställningar, modellera problemet samt självständigt identifiera och formulera lösningar i ett modernt imperativt programspråk.
  • Visa förmåga att kritiskt utvärdera och analysera tekniska lösningar i form av befintliga program i imperativa språk på en grundläggande nivå samt förutsäga och utvärdera skeenden dessa.

Kursinnehåll
Introduktion till programutveckling och programutvecklingsmiljöer. Variabler och programtillstånd, vägval, iteration, rekursion. Aritmetiska och logiska uttryck, strängar och textbehandling. Generalisering, parametrisering och funktionsabstraktion. Dynamiska datastrukturer, filbegreppet, standardbibliotek och felhantering. Referenser kontra värden, aliasproblemet. Introduktion till objektbegreppet. Problemlösning, programstruktur och dokumentation.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och laborationer. Laborationerna kan vara försedda med sista inlämningsdag.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen samt skriftliga och muntliga laborationsredogörelser.
För godkänt på kurserns laborationsdel krävs att alla laborationer redovisats med godkänt resultat.

Övrigt
Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kursen D0028E Programmering och digitalisering, D0017E Introduktion till programmering för ingnjörer eller med de gamla kurserna SMD134 Objektorienterad programmering, SMD170 Introduktion till programmering och SMD180 Introduktion till programmering.

Examinator
Fredrik Bengtsson

Övergångsbestämmelser
Kursen D0009E motsvarar kursen SMD180

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Alternativ 1 - köp:
Titel: Think Python: How to Think Like a Computer Scientist
Författare: Allen B. Downey
Förlag: O'Reilly Media
ISBN 9781491939369

Alternativ 2 - ladda ner:
Titel: Think Python: How to Think Like a Computer Scientist
Författare: Allen B. Downey
Förlag: Green Tea Press
Länk för nedladdning: http://greenteapress.com/wp/think-python-2e/

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002LaborationU G#3.00ObligatoriskH07
0003Skriftlig tentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-19